U bent nu hier: Homepage  > Agenda  > Algemene Leden...

agenda

Laatst bijgewerkt op:

Algemene Leden Vergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering

Te houden op woensdag 21 november 2018, aanvang 20.00 uur, clubgebouw Omnivereniging Argon

1. Opening van de vergadering
2. Bestuursmededelingen
3. Vaststellen van de notulen van 8 november 2017
4. Evaluatieverslag seizoen 2017-2018, diverse afdelingen
5. Financieel verslag: Jaarrekening 2017-2018
6. Verslag kascontrolecommissie over seizoen 2017-2018
7. Decharge penningmeester
8. Financieel verslag: Begroting 2018-2019
9. Bestuurlijke informatie, w.o. bestuurssamenstelling:

Binnen het Bestuur van Omni-vereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:
1. Ton Liemburg zal aftreden en is niet herkiesbaar;
2. Bert Scheper zal aftreden en is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de volgende nieuwe leden te benoemen:
3. James Augustin is verkiesbaar als bestuurslid veldvoetbal voor een periode van twee jaar;
4. Gerard Konincks is verkiesbaar als bestuurslid veldvoetbal voor een periode van twee jaar.
Peter Berger heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie vacant te stellen maar zal zijn rol als secretaris tijdelijk waarnemen. Voordrachten voor kandidaten kunnen, door tien leden of meer ondertekend, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur worden ingeleverd.

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering

NB. Tijdens de vergadering is het clubhuis gesloten voor niet-vergadering bezoekers.
Labre+AdvocatenVan+ZuylenVenen+Into+Businessvan+der+HelmVerkaik+Holding+B.V.Piton+ConsultancyJumbo+VeenbrinkHandling+Company+MijdrechtVermeij+Beheer+B.V.Jan+Jansen+Schoonmaakbedrijf+en+Glazenwasserij+b.v.Stichting+Ronde+Venen+FondsReurings+Onroerend+Goed

HOOFDSPONSOR

Rabobank+Rijn+en+Veenstromen

Social media

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Klik dan hier voor onze nieuwsbrief!

0297 281886
0297 286078

\