U bent nu hier: Homepage  > Nieuws  > Algemene Leden...

nieuws

Laatst bijgewerkt op:

Algemene Ledenvergadering (ALV) & Informatieavond 16 mei 2012

Waar op een normale ALV circa 45 man/vrouw aanwezig zijn, bleek de extra ingelaste ALV van afgelopen woensdagavond liefst 100 leden te trekken. Niet het mooie weer, vroege tijdstip (19:30 uur) of gebrek aan voetbal op TV, maar een voorstel tot contributieverhoging bleek veel leden in beweging gebracht te hebben. Alvorens we aan dit belangrijke agendapunt zouden beginnen, stond er in het voorprogramma nog een tweetal bestuursmutaties op de agenda. 

Zowel Abe van Nieuwkerk (Technische Commissie) als Vincent van der Horst (Veldvoetbal) hadden te kennen gegeven om hun portefeuille ter beschikking te stellen. Beide heren, helaas afwezig, werden bedankt voor hun inzet. Gelukkig is de plaats van Abe ingenomen door Ton Verlaan, echter de opvolger van Vincent is nog niet gevonden. Voorlopig heeft Hen Hogervorst (Coordinator Veldvoetbal Senioren) aangegeven om deze positie te willen waarnemen. Als tweede nieuweling binnen het bestuur is Ger Raadschelders benoemd; Ger zal zich bezig houden met accommodatiezaken.

Het hoofdprogramma van de avond zou gaan over de beoogde contributieverhoging van € 15. De voorzitter probeerde aan de vergadering uit te leggen dat gezien de teruglopende sponsorinkomsten en stijgende kosten, het bestuur zich genoodzaakt voelde om dit voorstel tot verhoging aan de leden voor te leggen. Na een uiterst rumoerige en verhitte discussie bleek er een grote meerderheid te zijn die niet akkoord ging met het bestuursvoorstel. Men gaf het bestuur mee om, of verder in de kosten te snijden, en/of in te teren op de reserves en/of eventueel met een financieel verlies genoegen te nemen.

Het bestuur betreurt het dat zij de leden niet heeft kunnen overtuigen van de noodzaak die verband houdt met een gezonde financiële huishouding, maar steekt ook de hand in eigen boezem voor deze tekortkoming. Aan de andere kant is er weinig begrip voor de achterdocht en het wantrouwen dat soms tot agressief gedrag geleidde. Het respect was soms ver te zoeken.

Daarentegen waren er sommige leden die aangaven het ongepast te vinden zoals er op agressieve wijze gediscussieerd werd; in een verenigingsvergadering zou dit toch op een respectvollere wijze moeten gebeuren.


Gelukkig kon de avond nog wel positief worden afgesloten toen de voorzitter de vergadering toestemming vroeg om Karin Hogervorst te benoemen tot Lid van verdienste. Gezien het vorige agendapunt was het even spannend voor de voorzitter hoe de vergadering op dit voorstel zou reageren maar dat bleek gelukkig mee te vallen getuige het luide applaus. Voor haar grote inzet binnen de club kreeg zij een oorkonde, speld en mooie bos bloemen uit handen van de voorzitter.

Nadat de voorzitter de ALV had gesloten werden de leden, maar ook de ouders van jeugdleden de mogelijkheid geboden om verder te discussiëren met het bestuur en de andere vrijwilligers over het heden en toekomst van de club. Ook hier konden de emoties aardig oplopen maar kwamen er ook een aantal goede suggesties boven drijven waar wij als club wat mee kunnen en moeten doen. Genoemd werden o.a.: het aantrekken van een betaalde kracht voor sponsoring, sponsoring van kleding beter afstemmen op behoefte’s van sponsoren (meer flexibiliteit), meer aandacht voor niet-selectieteams (het niet serieus nemen van de ATG groep), welke keuzes willen we maken qua selectiebeleid, moeten we verder als sportvereniging of als voetbalvereniging, hoe denken we over vrijwilligersbeleid (hoe haal je ze, hoe behoud je vrijwilligers?), betere communicatie richting spelers/leiders/ouders, hoe verhogen we de sfeer binnen de club? Kortom, een heleboel zaken die we met z’n allen moeten aanpakken, niet alleen door het bestuur maar door iedereen die betrokken is bij Argon.

Rond 23.00 uur vond de voorzitter het welletjes na een lange avond vol emoties en meningen, en werd er nog enige tijd nagepraat en geborreld.

Bestuur SV Argon

Vermeij+Beheer+B.V.van+der+HelmHandling+Company+MijdrechtFlynth+adviseurs+en+accountantsVan+ZuylenVerkaik+Holding+B.V.Reurings+Onroerend+GoedJumbo+VeenbrinkPiton+ConsultancyJan+Jansen+Schoonmaakbedrijf+en+Glazenwasserij+b.v.Labre+AdvocatenStichting+Ronde+Venen+FondsABN+AMRO+Bank+N.V.Ziekenhuis+Amstelland

HOOFDSPONSOR

Rabobank+Rijn+en+Veenstromen

ABC EXCLUSIEF

Social media

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Klik dan hier voor onze nieuwsbrief!

0297 281886
0297 286078

\